Undersøgelser

En neurologisk udredning er en sammenfattende undersøgelse som laves på baggrund af din sygehistorie, en fysisk undersøgelse og eventuelle supplerende undersøgelser som EMG, hvilket er en nåleundersøgelse af musklers elektriske aktivitet, og ENG med undersøgelse af nervernes ledningshastighed og amplitude

EEG (registrering af hjernes elektriske aktivitet) eller billeddiagnostisk undersøgelse som MR eller CT-scanning af hjernen, neuropsykologisk undersøgelse, blodprøver og rygmarvsvæske undersøgelse.